Byggeplaner?

Er du klar for å ta rollen som Byggherre? For å realisere boligdrømmen er det mange ulike utfordringer som står for tur.

Noe av dette kan være; finansiering, tomt, arkitekt, hustype, entreprenør, underleverandører, tekniske løsninger, søknader, kostnadsstyring, oppfølging og kontroll.

Selv om dette kan virke tungt og umotiverende for mange er det samtidig en lærerik prosess som det er viktig å ta del i. Resultatet av godt forarbeid og riktig valg av leverandører er avgjørende både for kostnader, og ikke minst kvaliteten på det du betaler for.

Tett samarbeid med lokale banker, meglere, arkitekter, entreprenører, underentreprenører og byggekontrollører gir deg som kunde trygge boligkjøp.

Visibo leverer ikke EAT entrepriser direkte, men kan administrere dette i samarbeid med vår majoritetseier Stjørdal Tømrerservice AS som er tilknyttet Norgeshus-kjeden.

Ta kontakt

Casper Arntzen