Om oss

Visibo ble stiftet i 2013 og feirer nå 10-års jubileum.

Visibo er et utbyggerselskap som kjøper eiendom og tomtearealer for utvikling og oppføring av nybygg. Primært har vi stort sett hatt fokus på småhusbebyggelse (enebolig, rekkehus, hytter etc).

De siste par årene har vi i tillegg jobbet mer i retning av litt større prosjekter som innebærer regulering og feltutbygging. Dette er langsiktig utviklingsarbeid som skal sikre oss en solid tomtebank for årene fremover.

Selskapet drives til daglig av Casper Arntzen, som i tillegg til å være daglig leder for VISIBO også har sine daglige arbeidsoppgaver i Norgeshus STS AS (søsterselskap / entreprenør).

Vår tette relasjon mellom disse to selskapene (VISIBO / Norgeshus STS) gjør også at vi drar gode synergier fra hverandre i hverdagen – som betyr at vi utad stort sett oppfattes som ‘’ett’’ ovenfor våre kunder / samarbeidspartnere.

I tillegg til utvikling av eiendom har VISIBO en egen avdeling for flis med 2 ansatte.

Historie

Selskapet ble opprinnelig stiftet som Stjørdal Eiendom AS men skiftet navn til VISIBO AS i 2016 – samtidig som vi utvidet vårt geografiske nedslagsfelt til Trondheim og Stjørdal med omegn.

Selskapet eies nå 100 % av U9T Invest AS, som også er eiere av vår søster-bedrift Norgeshus STS AS.
U9T Invest AS eies 1/3 hver av Anders Teigen, Rolf Arne Kristoffersen og Casper Arntzen.

Visibo AS har de siste 10 årene etablert seg som et solid utbyggingsselskap med høyt fokus på kundetilfredshet og kvalitet! Våre referanser kan bekrefte dette.

Med søsterselskapet Norgeshus STS AS ved vår side skaper vi en helhetlig og seriøs aktør som kan være med fra planleggingsfasen og helt frem til nøkkelferdig hus og overlevering.

I våre nabokontorer sitter også elektriker og rørlegger – som gir våre kunder følelsen av «alt under ett tak».

IMG_1554
sjøgata 3

Oppstarten i 2013

Den første eiendommen VISIBO kjøpte i 2013 var Sjøgata 3 på Tangmoen i Stjørdal sentrum.

Eiendommen ble planlagt for utvikling til 3 rekkehus. Eplehageutvikling møter ofte motstand, og vi fikk raskt erfare at veien til mål ikke nødvendigvis går fort.

Faktisk var prosjektet i Sjøgata ett av 2 tilfeller på over 10 år, hvor statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) selv gikk inn å behandlet byggesaken. Det hadde blitt fattet flere titalls vedtak kommunalt / politisk som da ble opphevet til fordel for endelig avgjørelse til vår fordel.

I ettertid ble det vedtatt full byggestopp på Tangmoen, i påvente av ny områderegulering.

Fra prosjektet i Sjøgata ble godkjent i 2017 gikk det ca. 1 år før vi tilslutt kunne overlevere flotte hus til fornøyde kunder sommeren 2018. En av de kundene er Bjørg Ness som har lagt igjen en god referansetekst til oss i ettertid.

I løpet av de årene Sjøgata-prosjektet pågikk fikk vi heldigvis utviklet noen andre flotte prosjekter i mellomtiden.

10 år etter oppstarten

I løpet av våre 10 første leveår har det skjedd mye utvikling av eiendom, men også utvikling som selskap.

Det som la begrensninger i tidlig fase (regulering, detaljplaner etc) ser vi i dag som muligheter.

En av våre siste eiendomservervelser er kjøpet av Fagerhaug barnehage (tidligere "Fagerhaug international school" men kanskje mest kjent som Husmorskole).

Kjøpet av "Fagerhaug" som vi navngir det, er en langsiktig investering som forhåpentligvis vil gi oss muligheter for å tilby alt fra leiligheter, til mindre rekkehus, enebolig i kjede og frittstående eneboliger. For å komme dit kreves det en omfattende reguleringsjobb som er påbegynt i 2023.

Ellers jobber vi også med mindre prosjekter (småhusbebyggelse) og lanserer stadig nyheter for salg.

Fagerhaug skole