Fagerlia, 6 hytter

Visibo oppførte i 2021-2022 6 hytter i kjede på toppen av Fagerlia (Meråker).

Bilde 08.01.2023, 09 49 17

VISIBO’s første hytteprosjekt ble prosjektert og solgt i 2021. Prosjektet ligger helt på toppen av Fagerlia (Meråker), vis-a-vis parkeringsplassen for Meråker alpintsenter.

Som alltid leverte vi en god standard inkl. fra dag en, noe våre hyttekunder satte pris på. Hyttene ble derfor raskt solgt, og byggestart fant sted høsten 2021.
Prosjektet ble overlevert sluttkunder juni 2022.

Vi har i ettertid valgt å avvente videre hytteutbygging, men ser ikke bort ifra at vi kommer tilbake med nye prosjekter i fremtiden.