Nordsletta

Nordsletta (Prestmoen, Stjørdal) 6 nye eneboliger overlevert april 2023.

ext3

Prosjektet ble igangsatt i 2022, etter godkjent detaljregulering var på plass. Detaljregulering og arkitektur ble utført av Norgeshus AS (hovedkontor).
I april 2023 overleverte vi prosjektet til 6 nye familier.