Sjøgata 3, Stjørdal

3 eneboliger i kjede på Tangmoen, Stjørdal som ble ferdigstil i 2019.

sjøgata 3

Prosjektet ble forhåndssolgt sommeren 2018 og senere overlevert til sluttkunder, sommeren 2019.

Husene har meget arealeffektive planløsning og flott arkitektur.

Når vi i 2021 igangsatte detaljregulering av et nytt boligfelt på Prestmoen Stjørdal benyttet vi Sjøgata som inspirasjon. Prosjektet på Prestmoen ble realisert / overlevert til 6 fornøyde huskunder våren 2023, se prosjekt “Nordsletta” i prosjekt-oversikten.